İçerik Nedir?

TDK’ya göre içerik;
Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf demektir.

İçerik, Konuyu tanımlayan tüm iç dinamiklerdir de diyebiliriz. Bundan dolayı da konuya göre içeriğin olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

İnternet dünyası içerisinde kullanıcıların aramış oldukları tüm konular da bir içeriğe bağlı olmakla birlikte en doğru olan içeriğin aranması ve bu sonuçlara ulaşmayı da içeriği arama / içeriğe ulaşma olarak tasvir edebiliriz.